CSCT RADIO
Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.052 Grateful : ส่งต่อความรู้สึกดีๆ จากตนเองสู่ผู้อื่น

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.052 Grateful : ส่งต่อความรู้สึกดีๆ จากตนเองสู่ผู้อื่น

January 24, 2022

การสร้างความรูู้สึกดี รู้จักชื่นชม รู้จักขอบคุณตนเอง 

รู้สึกดีที่ได้รับสิ่งดีๆ จากผู้คน จากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

ย่อมทำให้บุคคลมีความสุข และมากไปกว่านั้น 

การส่งต่อ ความรู้สึกดีๆ นี้ผ่านไปยังผู้อื่นและโลกภายนอกได้

ยิ่งทำให้เกิดรวบความสุขทวีคูณเพิ่มขึ้น ผลที่จะได้รับจาการฝึกตนเองให้รู้สึกดี 

และส่งผ่านความรู้สึกดีสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราไปได้เช่นใด

 

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Better health Better Life- EP.08 -สูงวัยอย่างไร?จึงจะมีคุณภาพและมีความสุขตอนที่ 1
ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | แกะรอยอุชเชนีศิลปินแห่งชาติ สู่รางวัล วรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี | EP.051 นักเขียน-ศิลปิน ร่วมเป็นหนึ่งในรางวัล

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | แกะรอยอุชเชนีศิลปินแห่งชาติ สู่รางวัล วรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี | EP.051 นักเขียน-ศิลปิน ร่วมเป็นหนึ่งในรางวัล

January 20, 2022

เปิดรายชื่อและประสบการณ์ศิลปินแห่งชาติ นักเขียนชื่อดังอีกหลายท่าน

ร่วมเป็นกรรมการในรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี 

และมากกว่าการเป็นรางวัลรางวัลหนึ่ง คือ…

 

ดำเนินรายการโดย คุณพ่อ อนุชา ไชยเดช

ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.051 Grateful : ฝึกขอบคุณ ชีวิตวิถีใหม่ หลังเผชิญวิกฤตชีวิต

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.051 Grateful : ฝึกขอบคุณ ชีวิตวิถีใหม่ หลังเผชิญวิกฤตชีวิต

January 17, 2022

หากเลือกได้ เราคงไม่อยากให้สิ่งร้ายๆ เหตุการณ์แย่ๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเรา 

ใน EP เป็นการฝึกขอบคุณ ฝึกให้ตนเองรู้สึกดีแม้ว่า 

ชีวิตของเราต้องเเผชิญกับเรื่องที่เลวร้ายที่ผ่านเข้ามา

แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ผู้ที่สามารถเห็นคุณค่าและความหมายบางอย่างจากสถานการณ์นั้นๆ 

ที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตได้ แทนการพูดว่า "ทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราด้วย"

การมองเห็นสิ่งดีและกล้าขอบคุณสิ่งดีๆ ในวิกฤตชีวิตที่เกิดขึ้น ว่า ทำให้เรามีชีวิตวิถีใหม่

เปิดประสบการณ์เส้นทางชีวิตใหม่ และเมื่อเราสามารถฝึกตนเองให้มองเห็นมุมดีๆ

เห็นคุณค่า หลังวิกฤตชีวิตที่ยากจะคืนกลับเป็นแบบเดิม เราจะก้าวข้ามความเจ็บปวด

และกลับมารู้สึกดี ขอบคุณเรื่องราวดีๆ กับชีวิตปกติใหม่ได้ เทคนิคการฝึกทำได้อย่างไร

 

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Better health Better Life- EP.07 -เด็กรุ่นใหม่ ยุค New Normal
ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | แกะรอยอุชเชนีศิลปินแห่งชาติ สู่รางวัล วรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี | EP.050 อุชเชนี ก่อร่างสร้างเป็นแม่แบบ สู่รางวัลวรรณกรรม

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | แกะรอยอุชเชนีศิลปินแห่งชาติ สู่รางวัล วรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี | EP.050 อุชเชนี ก่อร่างสร้างเป็นแม่แบบ สู่รางวัลวรรณกรรม

January 13, 2022

ความเฉพาะของรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี 

และการประสานมือของหลายหน่วยงานระดับประเทศ

เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆให้กับสังคม

 

ดำเนินรายการโดย คุณพ่อ อนุชา ไชยเดช

ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.050 Grateful ฝึกรู้สึกดี - พูดขอบคุณกับเรื่องราวต่างๆ

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.050 Grateful ฝึกรู้สึกดี - พูดขอบคุณกับเรื่องราวต่างๆ

January 10, 2022

ก้าวที่สามของการฝึกความรู้สึกดี  คือ การเริ่มพูดคำว่า ขอบคุณ ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น  การพูดขอบคุณ สามารถพูดได้มากกว่าสถานการณ์ที่คนที่ดีให้เราเท่านั้น  เรายังสามารถพูด "ขอบคุณ"  กับอีกหลายเรื่องราว หลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ การฝึก "ขอบคุณ" จะทำให้เราเรียนรู้จักที่จะเคารพตนเอง เคารพผู้อื่น และสร้างพลังที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง การฝึความคิดใหม่ ด้วยการเอ่ยขอบคุณ สามารถฝึกในเรื่องใดได้บ้าง  

และฝึกทำอย่างไร 

 

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Better health Better Life- EP.06 - การดูแลคนใกล้ตัว
ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | แกะรอยอุชเชนีศิลปินแห่งชาติ สู่รางวัล วรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี | EP.049 เธอคือ เออเชนี ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | แกะรอยอุชเชนีศิลปินแห่งชาติ สู่รางวัล วรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี | EP.049 เธอคือ เออเชนี ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา

January 6, 2022

ชีวิตหนึ่ง สู่ผลงานประดับไว้ในสังคมไทย ไปทำความรู้จักให้มากขึ้น 

ก่อนชื่อนี้จะกลายเป็นชื่อรางวัล วรรณกรรมหนึ่งในประเทศไทย

 

ดำเนินรายการโดย คุณพ่อ อนุชา ไชยเดช

ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.049 Grateful ฝึกรู้สึกดี : จากสิ่งที่เป็นกลาง

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.049 Grateful ฝึกรู้สึกดี : จากสิ่งที่เป็นกลาง

January 3, 2022

เมื่อสมองเริ่มรู้สึกดี ชื่นชมสิ่งภายนอกได้แล้วจากคลิป EP 48 

คลิปนี้ จะเป็นแบบฝึกหัด ฝึกเพิ่มความรู้สึกดีจากสิ่งที่เป็นกลาง 

ซึ่งเป็นสิ่งเร้าปกติทั่วไป  ไม่ได้บวก ไม่ได้ลบกับตัวของเราแต่อย่างไร 

ที่เดิมอาจจะเห็นแล้ว มองข้าม มองผ่านไป โดยในคลิปนี้

จะมีเทคนิคการฝึกให้เราได้เพิ่มค่า เพิ่มคำขยาย เพื่อฝึกกระตุ้นการสร้างความรู้สึกดี 

รู้สึกขอบคุณให้เกิดขึ้นกับตนเองได้ ... เทคนิคในการฝึกทำอย่างไร

 

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Podbean App

Play this podcast on Podbean App